Форум Kazakh.ru - Тема «Отанынды суйе бил казагым! Кане кане кореик ким суйер екен Отанын?» http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=146812 ru -146812-1624698 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=146812#1624698 Ответил Айгульaigul.hanum@mail.ru Tue, 14 Feb 2012 13:31:29 +0400 е в Казахстане деген сайтка неге тыйым салынбайды? Окып отырсам казакты жерден алып кокке
коктен жерге согып жатыр Бурынгы кездегi билiктен айырылып кожайын емес малай боп бара жатырмын
деп безек кагып жатыр орыстар Тiлдерiнiн мемлекеттiк статусын алып тастады казак тiлiн уиренуге куралдар жок
каржы болiнбейдi деп шулап жатыр Ен бастысы : казактар туралы коз карастарын окып отырсам каным кайнап
кеттi Жастарга айткым келгенi сауатты болындар казiргi заманда бiр емес 3 тiлдi бiген жон]]>